1. Ana Sayfa
  2. Tarım
  3. TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI 23 KASIM 2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAKTIR

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI 23 KASIM 2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAKTIR

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI 23 KASIM 2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAKTIR

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında: 2019 yılı ikinci ve Danışmanlık Sınavı 23 KASIM 2019 tarihinde Ankara İlinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir. Ek-2’de yer alan sınav takvimine göre belirtilen sınav ücretini yatırmayanlar sınava başvuramayacaktır.

Aday tarafından Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusunun yapılacağı link adresi (e-devlet şifresi ile girilecektir) ve sistemin kullanılışı ile ilgili rehber Ek-2’de belirtilen tarihten sistem başvurusundan önce www.tarimorman.gov.tr ve https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem internet adreslerinde yayınlanacak olup, sistem bu tarihler arasında kullanıma açılacaktır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda Sınava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ayrıca lise, ön lisans ve lisans düzeyinde tarımsal alanda mezun olmuş kişiler müracaat edebilir.

Sınav Ek 1’de yer alan konuları içeren 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav beş şıklı, 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70′ dir. Sınava hazırlanmak amacıyla kullanılabilecek kaynak kitap Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM)’den temin edilebilir.

Ek 2: Sınav başvuru takvimi ve işleyişi

 

Sınavı kazanan adaylar, Ek-3’te belirtilen belgeler ile birlikte 25 Aralık 2019 – 27 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve kamu merkez birimlerinde görevli kişiler Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü(UTEM)’ne evraklarını şahsen getirmeleri gerekmektedir.

Ek 3: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavında Başarılı olan adaylardan İstenen Evraklar

Ek 4: Sertifikalar ve Uzmanlık hakkında bilgi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında geçerli tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası olduğu halde sınava başvuran veya bu Yönetmeliğin 28 inci Maddesi kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası iptal edilen kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve sınav ücretleri GAZİSEM ile yapılan protokol gereği iade edilmeyecektir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusunda bulunan aday, sistem üzerinden başvurusunu yaptıktan sonra Ek-2’de yer alan başvuru süreleri içerisinde başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmeli, ret edilmiş ise aşağıdaki durumlara göre başvurusunu güncellemelidir.

1-Diploma bölümü Tarım Danışmanlığına uygun olmadığından reddedilmiştir.(Kesin Ret)

2-Diplama noksan veya hatalı.(Güncellenmesi gerekir.)

2-Diplama bölümü ile talep edilen sertifika bölümü uyumsuz.(Güncellenmesi gerekir.)

3-Sgk belgesi ve görev belgesi noksan veya hatalı.(Güncellenmesi gerekir.)

Aday, sisteme girdiği bilgilerden ve sınavı kazandığı taktirde Ek 3’te istenen belgelerin doğruluğundan ve varlığından sorumludur. Sınav uygulama esaslarının 14. Maddesine göre sınava katılanlardan sertifika alma niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış olan tüm işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Sınav başvurusunda karşılaşılan beklenmedik sorunlar ile ilgili illerden başvuranlar için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve kamu merkez birimlerinde görevli kişiler için ise  Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü(UTEM)’ne başvurunuz.

Yorum Yap

Yorum Yap